Reisverzekering

België heeft een akkoord met alle landen van de Europese Unie, en een aantal landen daarbuiten, voor de terugbetaling van dringende medische zorgen. Of je al dan niet een aparte reisverzekering voor de duur van de reis afsluit, hangt af van welk land je bezoekt en wat je zelf belangrijk vindt. Vraag eerst aan je ziekenfonds wat door hen (bv. bij Mutas) gedekt wordt in welke landen. Daarna kan je de dienstverlening van je ziekenfonds vergelijken met wat de reisverzekering biedt.

 

Reisverzekeringen kunnen tussenkomen voor annulatie, ziekte, ongevallen, diefstal, enzovoort. Vraag vóór het afsluiten van een reisverzekering naar de voorwaarden en wat terugbetaald wordt voor chronisch zieken! Als je een reisverzekering afsluit, krijg je als mucopatiënt meestal geen terugbetaling van kosten die samenhangen met de behandeling van muco, maar wel van alle andere medische kosten, bijvoorbeeld bij een ongeval, appendicitis,…
De bijstandsverzekering verzekert via een noodlijn hulp bij alle problemen, maar het risico bestaat dat je kosten die niet gedekt worden door de verzekering later moet terugbetalen.

 

Een annulatieverzekering komt normaal gezien tussen voor een niet te voorzien probleem dat je reis verhindert. Bij een algemene oorzaak die in de polis vermeld staat (zoals herexamens of een gebroken been) zal de verzekering altijd tussenkomen. Of bijvoorbeeld een longontsteking op een medisch attest, al dan niet met vermelding van muco aanvaard wordt, hangt af van de verzekeraar. Als je een annulatieverzekering aangaat bij boeking van je reis, ben je best op het ogenblik van het boeken van de reis al een tijdje stabiel. Dan heb je meer kans dat je van je verzekering gebruik zal kunnen maken wanneer je je reis omwille van mucoproblemen moet annuleren.

Om de precieze dekkingsvoorwaarden te kennen, neem je best contact op met de verzekeraar of lees je de voorwaarden van jouw verzekering na. Heb je vragen of nood aan extra informatie hieromtrent, dan kan je steeds contact opnemen met Ken via ken@muco.be of 02/613 27 19.

Laatste update: