VOSOG-vakantiefonds

Kinderen en jongeren kunnen naast onze eigen fondsen ook gebruik maken van het VOSOG-vakantiefonds. Het VOSOG-vakantiefonds is een initiatief van VOSOG (Vlaamse Oud-Scout en Oud-Gidsen) in samenwerking met de Belgische scouts- en gidsenbewegingen en onder beheer van de Koning Boudewijnstichting.

Het VOSOG-fonds is beschikbaar voor kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar. Je kan er een aanvraag indienen voor een jeugdbewegingsvakantie, zoals een scouts-, KLJ- of chirokamp. Aanvragen voor gezinsvakanties komen ook in aanmerking.

Voor sportkampen en taal- of andere stages kan je geen beroep doen op dit fonds.

De vakantie moet doorgaan tijdens schoolvakanties en in het kalenderjaar waarin je de aanvraag indient. Er geldt een voorrangsregeling voor de oudste groepen en kinderen die recht hebben op een studiebeurs of gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Per kind of jongere bedraagt de toelage maximum 300 euro voor een jeugdbewegingsvakantie en 200 euro voor een gezinsvakantie. Deze toelage kan de volledige kostprijs van de vakantie dekken of een aanvulling vormen op andere bronnen van financiering. Jaarlijks kan je één aanvraag indienen.

Je kan je aanvraag indienen via de website van de Koning Boudewijnstichting of via het contact center (02/500.45.55 of proj@kbs-frb.be).

Laatste update: