Informatie voor scholen en jeugdbewegingen

Naar school gaan en er zich goed bij voelen is voor kinderen met mucoviscidose net zo belangrijk als voor andere kinderen. Op school leren ze zich voor te bereiden op de toekomst en zich breed te oriënteren.

Ouders zijn in het algemeen erg tevreden over de opvang op school van hun kind met muco. We kunnen echter de bijkomende druk die het schooltraject van de jongere belast niet zomaar over het hoofd zien. De meeste leerkrachten en directies zetten hun beste beentje voor om gepaste antwoorden te formuleren op de noden van leerlingen met muco, die trouwens doorgaans goed geïntegreerd zijn.

Met goede onderlinge communicatie tussen leerlingen met muco, ouders, medeleerlingen, leerkrachten en directies slaagt men erin een antwoord te formuleren op bezorgdheden of een oplossing te vinden voor problemen die de kop opsteken.

  • Om een goede informatiedoorstroom te garanderen, beschikt de Mucovereniging over een reeks brochures voor leerkrachten van kinderen in de kleuterklas, de lagere en middelbare school.
  • Voor de ouders hebben we een infofiche waarin we helpen om het gesprek met de school voor te bereiden.
  • Scholen kunnen één van onze medewerkers uitnodigen voor een uiteenzetting in de school over de ziekte, de behandelingen en de gevolgen voor het schooltraject. Deze informatie richt zich niet enkel tot de leerkrachten, maar ook tot de directie en iedere persoon die verantwoordelijkheid draagt voor de leerling met muco.
  • Een medewerker van de Mucovereniging kan in de klas uitleg komen geven over muco aan de klasgenoten, op voorwaarde dat het kind met muco hiermee akkoord gaat.

Kinderen en jongeren met muco kunnen zich natuurlijk ook aansluiten bij een jeugdbeweging. Om de begeleiders wat wegwijs te maken, hebben we ook voor hen een brochure ontwikkeld.

Je kan alle bovenstaande brochures via deze link terugvinden.

Aarzel niet om ons te contacteren over de brochures of uitleg in de school via educatie@muco.be.

Laatste update: