Schooltoeslag

Naar school gaan kost geld. De Vlaamse Overheid voorziet een aantal toeslagen die helpen om de kosten te dragen. Vanaf 1 januari 2019 zijn deze toeslagen opgenomen in het Groeipakket en worden ze automatisch toegekend door de uitbetaler van het Groeipakket.

Kleutertoeslag

Kinderen van 3 jaar oud en 4 jaar oud die naar de kleuterschool gaan, kunnen een kleutertoeslag van € 135,25. Je ontvangt dit bedrag in de maand na de derde en/of vierde verjaardag van je kind. Je ontvangt de kleutertoeslag in één keer voor het volledige schooljaar.
Je hebt recht op de kleutertoeslag voor driejarigen als je kind:

 • naar een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool gaat
 • al 2 jaar is vóór het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend
 • op tijd ingeschreven is (ten laatste 2 maanden na de derde verjaardag)
 • 150 halve schooldagen aanwezig is op school in de eerste kleuterklas, wanneer je kind tijdens het jaar waarin het betrokken schooljaar begint de leeftijd van drie jaar bereikt.

Je hebt recht op de kleutertoeslag voor vierjarigen als je kind:

 • naar een door Vlaanderen erkende, gesubsidieerde of gefinancierde kleuterschool gaat
 • er ingeschreven blijft
 • al 3 jaar is vóór het kalenderjaar waarin de kleutertoeslag wordt toegekend
 • 185 halve schooldagen aanwezig is op school in de tweede kleuterklas, wanneer je kind tijdens het jaar waarin het betrokken schooljaar begint de leeftijd van vier jaar bereikt.

Als je kind in Vlaanderen woont, krijg je deze kleutertoeslag automatisch. Woont je kind niet in Vlaanderen, maar is het ingeschreven in een door Vlaanderen erkende kleuterschool: doe dan een aanvraag voor de kleutertoeslag bij je uitbetaler van het Groeipakket.

Belangrijk: kon je jouw kind door ziekte niet tijdig inschrijven in de kleuterschool? Bezorg je uitbetaler een medisch attest. Je uitbetaler betaalt de kleutertoeslag de maand na ontvangst van het medisch attest.

Meer weten over de kleutertoeslag? Dat vind je op deze website alsook op deze website.

Schooltoeslag basisonderwijs

De uitbetaler van je Groeipakket zal jaarlijks automatisch nagaan of jouw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen. De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december. Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van je gezinsinkomen, je gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande leerling) en het type onderwijs dat je kind volgt.

Denk je recht te hebben op een schooltoeslag, maar heb je eind december nog niets ontvangen? Contacteer dan zeker de uitbetaler van je Groeipakket.

Kinderen vanaf 3 jaar kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen als:

 • ze in het kleuter- of lager onderwijs zitten
 • en Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap)
 • en voldoende aanwezig zijn op school
 • en het gezinsinkomen niet te hoog is.

 

Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo’n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. Je kan dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

 

Meer weten over de schooltoeslag basisonderwijs? Dat vind je op deze website alsook op deze website.

 

Laatste update: