Wijziging berekening Integratietegemoetkoming (IT)

Voortaan wordt het bedrag van de Integratietegemoetkoming (IT) voor volwassenen met een handicap op een meer voordelige wijze berekend. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht worden toegepast vanaf 1 oktober 2021.
De arbeidsinkomsten en/of, in mindere mate, de vervangingsinkomsten (werkloosheidsuitkering, uitkeringen van het ziekenfonds, …) zullen minder snel een negatieve invloed hebben op het bedrag van de IT.
Indien je momenteel een gedeeltelijke IT geniet of indien je aanvraag voor deze tegemoetkoming nog in behandeling is, zal je dossier automatisch herzien worden en hoef je zelf geen stappen te ondernemen.
Als je daarentegen een erkende handicap hebt, maar geen IT ontvangt omwille van je inkomsten, zal je echter een nieuwe aanvraag moeten indienen zonder medisch onderzoek. (De terugwerkende kracht geldt in dat geval enkel indien je aanvraag werd ingediend voor 11 juni 2022.)

Alle informatie omtrent deze wijziging, kan je terugvinden op de website van de DG Personen met een Handicap.