Voordeliger nalaten aan goede doelen

In Vlaanderen worden vanaf 1 juli 2021 de tarieven van de schenk- en successierechten voor schenkingen aan goede doelen verlaagd tot 0%.

Ook de fiscale regeling met betrekking tot een duolegaat zal in Vlaanderen veranderen: het zal nog steeds mogelijk zijn om een duolegaat in een testament op te nemen, maar deze formule zal geen fiscaal voordeel meer opleveren als de erflater na 1 juli 2021 overlijdt. Het risico bestaat dan dat goede doelen zoveel successierechten moeten betalen dat ze niets meer over hebben en dus de erfenis zullen weigeren.

Alle voorgestelde wijzigingen moeten nog door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. Concreet betekent dit dat als je in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd bent en je reeds een duolegaat hebt opgesteld, je voorlopig niets hoeft te doen. Het reeds opgestelde duolegaat blijft immers uitvoerbaar tot 1 juli 2021.

Na die datum, wanneer het decreet effectief is goedgekeurd, zal je jouw nalatenschap moeten laten controleren en indien nodig aanpassen. In het geval dat het goede doel ten minste 60% van de nalatenschap krijgt, zal jouw duolegaat nog steeds voordelig zijn voor het goede doel en uitvoerbaar zijn. In andere gevallen is dit niet meer het geval.

Opgelet: voor Brussel en Wallonië blijven de tarieven en de fiscale regelgeving met betrekking tot duolegaten ongewijzigd.

Wil je graag meer weten of hoe je mensen met muco op lange termijn kan helpen door onze vereniging op te nemen in uw testament? Karine, onze Verantwoordelijke Legaten, vertelt u hoe dat kan. Bel haar vrijblijvend op 02/66 33 908. Of stuur een berichtje naar karine@muco.be.

We beschikken ook over een gratis brochure die je eenvoudig en geheel vrijblijvend online kan aanvragen .