Toebehoren eFlow beperkt tot twee jaar

Mensen met muco hebben om de 5 jaar recht op één gratis aerosoltoestel. Heel wat personen kiezen hierbij voor een eFlow toestel. Het toestel dat je kreeg bevatte tot eind vorig jaar voldoende toebehoren (meshes, vernevelaars, …) om deze periode van vijf jaar te overbruggen.

De leverancier, Henrotech, besloot recentelijk om de hoeveelheid toebehoren te beperken tot een gebruiksperiode van slechts 2 jaar. Henrotech haalt hiervoor als reden aan dat het bedrag voorzien door de verplichte ziekteverzekering niet langer de werkelijke kosten voor de levering en het beheer van het toestel en het toebehoren dekt.
Voor andere aerosoltoestellen zoals de Pari Boy verandert er niets en blijft het toebehoren voldoende om de periode van vijf jaar tot een volgend aerosolteostel te overbruggen.

Concreet wil dit zeggen dat er voortaan bij een nieuwe eFlow slechts 4 meshes en 2 vernevelaars geleverd worden. Voorheen ging het om 10 meshes en 5 vernevelaars. Deze wijziging is van toepassing voor alle eflow toestellen die aangevraagd werden vanaf december 2023.
Dit betekent dat voortaan de kosten van 6 meshes en 3 vernevelaars voor rekening van de persoon met muco zijn. Dat kunnen we niet aanvaarden. De Mucovereniging wil daarom werk maken van een oplossing en gaat in gesprek met alle betrokken partijen (het RIZIV, Henrotech, de mucocentra en de bandagisten).