Symposium ter gelegenheid van het erevoorzitterschap van Jan Vanleeuwe