Pas vanaf schooljaar 2022-2023 nieuwe inschrijvingsregels scholen

We schreven het al eerder: Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil al een tijdje de inschrijvingsregels voor scholen aanpassen. Scholen die leerlingen moeten weigeren omwille van capaciteit, zouden dan verplicht worden om in te stappen in een digitaal aanmeldingssysteem. Dit zou het kamperen aan schoolpoorten, zoals nu vaak het geval is, voorkomen.

Gezien de enorme impact van de coronacrisis op de schoolorganisatie wordt dit vernieuwde inschrijvingsrecht met opnieuw één jaar uitgesteld. Pas voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 wordt de nieuwe regelgeving voorbereid.

Concreet wil dit het volgende zeggen: Scholen kunnen nog steeds zelf kiezen of ze via een aanmeldingssysteem werken of niet. Als een school ervoor kiest om niet aan te melden, dan moet de school inschrijven op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt. Dit is nu het geval in de meeste scholen, wat er soms voor zorgt dat er aan de schoolpoorten wordt gekampeerd.

Als ze kiezen om toch aan te melden, werken ze verder met dezelfde criteria van vorige schooljaren en kiezen ze zelf hoe ze de leerlingen ordenen.

Voor meer informatie hierover kan je terecht op op deze pagina voor het basisonderwijs en deze pagina voor het secundair onderwijs.