Ook risicopatiënten jonger dan 45 jaar zullen voorrang krijgen bij hun vaccinatie tegen het coronavirus.

In eerste instantie kwamen enkel de risicopatiënten ouder dan 45 jaar in aanmerking voor snellere vaccinatie. Maar dat is intussen bijgestuurd op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Ook risicopatiënten onder de 45 jaar (vanaf 18 jaar) zullen voorrang krijgen bij de vaccinaties tegen het coronavirus, dat meldde Jan De Maeseneer van de taskforce vaccinatie op 11 januari en werd bevestigd door vicepremier Petra De Sutter op 12 januari.

De risicopatiënten komen in de huidige timing vanaf maart aan de beurt, na de bewoners en personeelsleden van woonzorgcentra, het (zorg)personeel in de ziekenhuizen, de eerstelijnszorg, de collectieve zorginstellingen en de 65-plussers.

De Mucovereniging verwelkomt deze bijsturing voor volwassenen met muco.

Het vaccineren van kinderen en jongeren onder de 18 jaar staat voorlopig niet op de planning. Om vaart te maken werden de vaccins in eerste instantie niet getest op minderjarigen. Hierdoor beschikt men niet over voldoende gegevens inzake veiligheid en doeltreffendheid om de vaccins op een verantwoorde manier toe te dienen aan deze leeftijdsgroep. Ook jongeren met een chronische aandoening vallen dus uit de boot.

Toch is er voor de 16-plussers misschien een lichtpuntje. Het vaccin van Pfizer/BioNTech werd vanaf die leeftijd getest en daarna goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap. Volgens een artikel in De Standaard van 13 januari, is het niet uitgesloten dat ook 16-plussers met een chronische aandoening het vaccin van Pfizer/BioNTech toegediend krijgen op een later moment in de vaccinatiecampagne. Let wel: dit werd (nog) niet bevestigd door de taskforce vaccinatie.

Verder heeft Pfizer/BioNTech in oktober een studie opgestart waar jongeren vanaf 12 jaar deel van uitmaken. Ook Moderna meldde in december dat het plannen had om zijn vaccin bij minderjarigen te testen. De resultaten worden in de loop van mei of juni verwacht, waardoor er in de zomer meer perspectief wordt verwacht over de vaccinatie van minderjarigen.

Vanuit de Mucovereniging blijven we uiteraard de ontwikkelingen volgen.