Nieuwe wetgeving schuldsaldoverzekering

Wanneer je een lening aangaat voor een woning heb je meestal een schuldsaldoverzekering nodig. Die zorgt ervoor dat je hypothecaire lening bij de bank of de kredietinstelling wordt afgelost als je voortijdig overlijdt. Je partner of nabestaanden moeten dan geen afbetalingen meer doen. Bij mensen met muco verloopt het afsluiten van deze verzekering vaak moeilijk.

Vanaf april 2020 treedt een nieuwe wetgeving in voege waardoor mensen met muco onder bepaalde voorwaarden toegang moeten krijgen tot de schuldsaldoverzekering.

Onze medewerker Ken beantwoordt drie vragen in verband met muco en schuldsaldoverzekering.

Wat is het probleem met de schuld­ saldoverzekering?

“Mensen met muco worden vaak met weigeringen geconfronteerd wanneer ze proberen een schuldsal- doverzekering af te sluiten. En zonder zo’n verze- kering kan je vaak geen woonlening krijgen. Een woning kopen wordt dan heel moeilijk.”

Is dit een verbetering?

“Ja. Dankzij deze regeling kunnen mensen met muco onder bepaalde voorwaarden sowieso toegang krij- gen tot een schuldsaldoverzekering. De verzekeraar kan echter een extra vergoeding vragen, de ‘bijpre- mie’. Hoeveel die bijpremie wordt, hangt af van dos- sier tot dossier. De nieuwe wetgeving zal de hoogte van deze bijpremie begrenzen voor de mensen die aan de voorwaarden voldoen. Bovendien bestaat er een compensatiekas die kan tussenkomen wanneer de bijpremie 125% van de basispremie overschrijdt.”

Tevreden met deze regeling?

“Helaas. De maximale leningsduur is beperkt tot 10 jaar. En vooral, de voorwaarden zijn bijzonder streng. Voor sommigen is dit een oplossing, maar zoals je hiernaast ziet, valt een grote groep nog altijd uit de boot.”

Problemen bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering? Neem dan contact op met Ken via ken@muco.be