Kinderen met muco binnenkort weer naar school? Wij vroegen het aan het kabinet van Vlaams Minister van Onderwijs, Ben Weyts

Ook wij, vanuit de Mucovereniging, volgen met argusogen de beslissingen van de Veiligheidsraad wat betreft de versoepelingen van de corona-maatregelen en wat deze kunnen betekenen voor mensen met muco en hun gezinnen.

We merken op dit moment een grote bezorgdheid bij ouders over de mogelijke herstart van de scholen op 18 mei (met mogelijkheid van een proefdag op 15 mei). Dan kunnen leerlingen van het 6de leerjaar, 1ste en tweede leerjaar van de lagere school en het 6de middelbaar terug naar de klas. Het draaiboek met concrete maatregelen om dit alles veilig mogelijk te maken, wordt deze week geactualiseerd. Omdat we nergens iets konden terugvinden over een herstart van kinderen met een chronische aandoening zoals muco, contacteerden we zelf het kabinet van minister Weyts, met de vraag of kinderen met muco kunnen herstarten of niet.

Het integrale antwoord van het Kabinet Weyts:

Hartelijk dank voor uw bericht aan onderwijsminister Ben Weyts. We hebben alle begrip voor uw opmerkingen en bezorgdheden. Op deze uitzonderlijke situatie was niemand voorbereid en daarom moeten we nu, naar best vermogen, ook uitzonderlijke maatregelen nemen. De voorbije weken heeft de minister op zeer regelmatige basis overleg gehad met een breed spectrum aan (sociale) partners binnen het onderwijsveld. Samen hebben ze getracht maatregelen uit te werken die zowel voor leerkrachten, leerlingen als ouders werkbaar en haalbaar waren. Afgelopen woensdag heeft de minister, samen met het onderwijsveld, een advies inzake exitstrategie geformuleerd. Een advies dat aangeeft dat de veiligheid van alle leerlingen en personeel een absolute basisvoorwaarde is bij de heropstart van de scholen. De draaiboeken die zowel inzake pedagogie als preventie werden opgemaakt, voorzien in maatregelen voor de fysieke veiligheid en voor het mentale welbevinden. Op basis van deze draaiboeken kan een risicoanalyse worden opgemaakt voor elke individuele school. Hiervoor staat het schoolbestuur in, in samenwerking met de interne preventiedienst, de externe preventiedienst en het CLB. De finale beslissing die uiteindelijk door de nationale veiligheidsraad afgelopen vrijdag werd genomen, heeft dit advies grotendeels gevolgd. Het spreekt voor zich dat kinderen met bepaalde aandoeningen niet naar school gaan op 15 mei. Dat staat ook in ons advies aan de Veiligheidsraad: – Leerlingen die tot de risicogroep behoren, kunnen blijven genieten van afstandsonderwijs. De behandelende arts bepaalt of de leerlingen op school aanwezig kunnen zijn. – Personeelsleden die tot de risicogroep behoren kunnen op school aanwezig zijn, op voorwaarde dat social distancing gehandhaafd kan blijven. Indien dit onmogelijk blijkt, kan de arbeidsarts aangepast werk voorstellen. Indien dat niet kan, kunnen personeelsleden genieten van een overmachtsregeling De komende dagen zet de minister het overleg met de onderwijspartners verder. Uw en andere bezorgdheden die ons hebben bereikt, nemen we mee tijdens deze overlegmomenten. Er zal niet over één nacht ijs gegaan worden. De nodige tijd is vereist om alle mogelijke praktische, pedagogische of veiligheidsobstakels in kaart te brengen en haalbare oplossingen uit te werken. Onze minister zal steeds twee doelstellingen voorop stellen bij de verdere uitwerking of verfijning van deze draaiboeken en gefaseerde exitstrategie: 1. de veiligheid moet te allen tijde voor zowel schoolpersoneel als leerlingen gehandhaafd kunnen worden; 2. de organisatie van deze nieuwe schoolwerking moet werkbaar en doenbaar blijven voor directie en lerarenkorps, alsook voor de leerlingen en de ouders. We wensen u nog veel goede moed toe. Hou uzelf en uw naasten veilig en gezond. Met vriendelijke groeten Kabinet Weyts