ECFS en Europese patiëntenverenigingen financieren samen drie innovatieve onderzoeksprojecten

Eind 2019 richtte het ECFS (European Cystic Fibrosis Society – de Europese medisch-wetenschappelijke muco-organisatie) in samenwerking met CF Europe (de koepelvereniging van Europese patiëntenverenigingen) een oproep tot jonge wetenschappers voor het indienen van wetenschappelijke projecten. Op die manier zouden ze de kans kunnen krijgen hun onderzoek gefinancierd te zien. Via koepelvereniging CF Europe heeft de Mucovereniging hier actief aan bijgedragen, niet enkel financieel maar ook tijdens het uitwerken van dit nieuw samenwerkingsverband tussen ECFS en de patiëntenorganisaties. Het feit dat patiëntenorganisaties nu rechtstreeks wetenschappelijk onderzoek op Europees niveau (mee)financieren, is een sterk signaal en een erkenning van het belang van de stem van de patiënt in het bepalen van onderzoeksprioriteiten. Temeer omdat muco een zeldzame ziekte is, is het van groot belang alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de krachten te bundelen om het onderzoek continu voorwaarts te doen bewegen.

ECFS en CF Europe mochten begin dit jaar elf kandidaturen ontvangen. Deze werden beoordeeld door een groep van externe experten. Uiteindelijk werden vier kandidaten weerhouden en uitgenodigd voor een presentatie. De jury bestond uit Isabelle Fajac (Frankrijk, voorzitter van ECFS), Sylvia Hafkemeyer (Duitsland, afgevaardigde van CF Europe), Carlos Farinha (Portugal), Mike Gray (Verenigd Koninkrijk), Claus Moser (Denemarke) en Nicoletta Pedemonte (Italië). Zij adviseerden op hun beurt de raden van bestuur van ECFS en CF Europe. Vandaag zijn we blij te mogen aankondigen dat drie postdoctorale onderzoeksbursalen werden toegekend aan Katherine Sutcliffe (Verenigd Koninkrijk), Emmanuelle Bardin (Frankrijk) en Matthew Coates (Verenigd Koninkrijk). Gefeliciteerd en veel succes!