Coronapremie voor wie een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt

De federale regering besloot om vanaf juli tot en met december 2020 een maandelijkse « coronapremie » van 50 euro toe te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid ontvangen.

Als je in aanmerking komt voor deze premie dan hoef je zelf niets te ondernemen. De premie wordt net als de tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening.

Je kan alle info hier nalezen.