Fonds Forton en Mucovereniging : projectoproep

Voor de derde keer slaan de Mucovereniging en het Fonds Forton, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, de handen in mekaar met als doel wetenschappelijk onderzoek naar muco te stimuleren. Het online platform via hetwelk projectvoorstellen voor financiering tijdens de periode 2023-2026 kunnen worden ingediend, is nu geopend.

Zowel fundamenteel, translationeel als klinisch onderzoek komen in aanmerking voor financiering, alsook psychosociale onderzoeksprojecten. In totaal wordt er een budget van €1.500.000 voorzien. Je vindt hier alle praktische info. Let wel: enkel voorstellen die online werden ingediend, komen in aanmerking voor financiering. Deadline om jouw project in te dienen is 19/01/2023.

Aarzel niet om deze projectoproep te delen met geïnteresseerde collega’s in het veld. Bij vragen of voor meer info, contacteer elise@muco.be.