Al 180 dagen verstreken, al 180 dagen verloren.

Op 9 juli stuurde de Mucovereniging een brief naar Vertex Pharmaceuticals om hen te feliciteren met het positief advies dat de Commissie Geneesmiddelen voor Menselijk Gebruik (CHMP) van het European Medicines Agency (EMA) op 25 juni gaf in verband met het op de markt brengen van de triple combinatietherapie Kaftrio voor mensen met muco vanaf 12 jaar die minstens één F508del mutatie hebben, al dan niet in combinatie met een minimale functiemutatie. Tegelijkertijd drukten we onze hoop en ongeduld uit over de beschikbaarheid van Kaftrio in ons land.

Op 21 augustus, gaf de Europese Commissie ook formele goedkeuring voor het op de markt brengen van Kaftrio. Vertex Pharmaceuticals hoefde echter niet zo lang te wachten om het terugbetalingsdossier in te dienen bij de bevoegde Belgische instanties. Dit kon immers al sinds het positieve advies van het CHMP. Hoewel Vertex Pharmaceuticals ons per kerende op 17 juli bevestigde dat ze ons gevoel van urgentie om een overeenkomst met de Belgische overheid te bereiken, deelt, heeft het bedrijf, volgens onze informatie, nog geen dossier ingediend. Ze deed dat wel in Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld waardoor de procedure voor terugbetaling er loopt.

 We verliezen dus kostbare tijd in België. Tijd die het verschil kan maken. De positieve effecten van Kaftrio werden in verschillende klinische studies bewezen, met een gemiddelde stijging van de longfunctie tot 14,3% en een daling in het aantal opstoten van longinfecties per jaar met 63% tegenover mensen die placebo of een CFTR-modulator van een vroegere generatie slikten. De onomkeerbare longschade die er bij onze patiënten maand na maand bijkomt, en de longschade die bij onze jongeren misschien zelfs volledig had kunnen worden vermeden, staat hiermee in schril contrast.

180 dagen. Hoeveel langer nog? Langs deze weg vraagt de Mucovereniging Vertex Pharmaceuticals nogmaals en met aandrang om het dossier Kaftrio zo snel mogelijk in te dienen. Een vraag die door Louise, Véronique en Ulrike extra kracht werd bijgezet in hun videoboodschappen.

Bekijk de filmpjes van Ulrike, Véronique en Louise hier.


Opgelet:
Het feit dat het terugbetalingsdossier voor Kaftrio nog niet ingediend werd, vormt geen belemmering voor de verdere behandeling van de dossiers voor Orkambi en Symkevi. De terugbetalingsprocedures voor deze twee laatstgenoemde geneesmiddelen lopen intussen verder.