Vragen over Creon

Er bereiken ons nu en dan berichten over tekorten van het geneesmiddel Creon bij de apothekers. Meestal bleken deze van korte duur. De fabrikant bevestigt de tekorten en probeert die zo beperkt mogelijk te houden.

Vanuit de Mucovereniging kunnen we begrijpen dat er een tijdelijk productie- of leverproblemen zijn, maar we stellen vast dat deze aanhouden, met alle gevolgen van dien voor mensen met muco.  Voor mensen met muco is Creon (pancreasenzymen) essentieel in hun behandeling. Het verbetert de vertering van het eten en zorgt ervoor dat belangrijke voedingsstoffen beter worden opgenomen. Wanneer het geneesmiddel niet genomen wordt, leidt dit meteen tot ernstige darm- en maagproblemen en bestaat de kans op ondervoeding.

Daarom schreven we een brief naar de fabrikant Viatris met de vraag om ons een duidelijk perspectief te bezorgen. Wat gaat de fabrikant ondernemen om dit structureel op te lossen en wanneer zijn de problemen van de baan?

We hopen op een duidelijk antwoord en houden jullie uiteraard op de hoogte.