Pas vanaf schooljaar 2021-2022 nieuwe inschrijvingsregels scholen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts past de inschrijvingsregels voor scholen aan. Vanaf schooljaar 2020-2021 zouden scholen die leerlingen willen weigeren omwille van capaciteit, verplicht moeten instappen in een digitaal aanmeldingssysteem. Dit zou het kamperen aan schoolpoorten, zoals nu vaak het geval is, voorkomen. Scholen en initiatiefnemers gaven echter het signaal dat deze inschrijvingsregels voor schooljaar 2020-2021 technisch moeilijk uitvoerbaar zijn. Daarom worden de nieuwe inschrijvingsregels nog niet van kracht. De oude inschrijvingsregels blijven dus gelden voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. Scholen kunnen dus zelf kiezen of ze via het aanmeldingssysteem werken of niet. Als een school ervoor kiest om niet aan te melden, dan moet de school inschrijven op basis van chronologie: wie eerst komt, eerst maalt.

Als ze kiezen om toch aan te melden, werken ze verder met dezelfde criteria van vorige schooljaren en kiezen ze zelf hoe ze de leerlingen ordenen.

Vanaf schooljaar 2021-2022 zouden de nieuwe regels worden toegepast.

Voor meer informatie hierover kan je terecht op deze pagina voor het basisonderwijs en deze pagina voor het secundair onderwijs.