Neonatale screening nu ook in Franstalig België

Vanaf januari 2020 zal de neonatale screening voor muco ook in het Franstalige landsgedeelte ingevoerd worden. Concreet betekent dit dat voortaan alle Belgische kinderen, ongeacht hun woonplaats, kort na de geboorte getest zullen worden op muco. Een vroegtijdige diagnose leidt tot een betere opvolging en outcome op gezondheidsvlak.

Het opsporingsprogramma van de Franstalige gemeenschap zal grotendeels parallel lopen met het Vlaamse: Via de afname van een bloedstaal, zal men in eerste instantie de hoeveelheid van een bepaald eiwit, het immunoreactief trypsinogeen (IRT), in het bloed bepalen. Indien de waarde van het IRT bepaalde grenzen overschrijdt, wordt een DNA test uitgevoerd als tweede stap in de screening.

Een pasgeborene met een verstoorde screening voor muco wordt verwezen naar een mucocentrum, om aldaar een zweettest (= diagnostische test) te krijgen. Als de zweettest normaal is, heeft het kind geen muco. Een verstoorde zweettest bevestigt de diagnose van muco.

Zit je nog met vragen omtrent de neonatale screening op mucoviscidose?