Kadet zoekt grootouders

We vertelden je reeds eerder over project Kadet, onze samenwerking met Odisee Hogeschool voor het ontwikkelen van een tool die zowel grootouders als broers en zussen (brussen) van een ernstig ziek kind wil ondersteunen. Die tool krijgt nu concreet vorm en zou de gedaante aannemen van een beeldenboek waarmee grootouders en brussen samen aan de slag kunnen en door te tekenen of het uitvoeren van eenvoudige opdrachtjes tot dialoog en verbinding kunnen komen. Begin 2023 zou een testversie van het beeldenboek klaar zijn, en Odisee is op zoek naar grootouders die willen testen.