Blootstelling aan sigarettenrook doet longfunctie van kinderen met muco dalen

Tot deze conclusie kwam een groep Amerikaanse onderzoekers die hun resultaten mochten voorstellen op het Europese mucoviscidosecongres dat plaatsvond in Belgrado afgelopen juni. Om het effect van blootstelling aan sigarettenrook op de longfunctie van kinderen met muco na te gaan, bestudeerden ze de medische dossiers van 145 zesjarige en 87 elfjarige patiëntjes. Ze onderzochten of er een verschil was tussen de longfunctie van kinderen die al dan niet aan sigarettenrook waren blootgesteld. Verder wilden ze ook nog weten of een slechte financiële of sociale situatie van het gezin waarin ze opgroeiden, gevolgen had voor de longfunctie van de kinderen.

De onderzoekers vonden dat 28% van de kinderen in de studie blootgesteld was aan sigarettenrook, en dat dit een negatieve impact had op hun longfunctie. Bij de zesjarigen uitte dit zich in een verschil van bijna 7% ten opzichte van kinderen met muco die niet aan sigarettenrook waren blootgesteld. Bij de elfjarigen liep dit verschil zelfs op tot bijna 13%.

Analyse van de gegevens van de kinderen en het gezin waarin ze opgroeiden, onthulde ook nog dat een laag inkomen van het gezin en een laag opleidingsniveau van de vader kunnen bijdragen tot een lagere longfunctie.

De onderzoekers concluderen dat blootstelling aan sigarettenrook kan leiden tot een daling van de longfunctie bij kinderen met muco, en dat dit op elfjarige leeftijd zelfs een dubbele negatieve impact heeft. Ze adviseren mucoteams dan ook om routinematig de ouders te bevragen over hun eventuele rookgedrag in het bijzijn van hun kind met muco, en om de ouders te wijzen op de gevaren hiervan. Blootstelling aan sigarettenrook is dus een belangrijke risicofactor voor het dalen van de longfunctie van kinderen met muco, maar wel eentje waar iets aan gedaan kan worden!

Aangezien de onderzoekers moesten voortgaan op de aantekeningen van de artsen uit de periode vóór de studie, konden ze helaas niet nagaan of de manier waarop en de mate waarin de kinderen aan sigarettenrook waren blootgesteld, ook een invloed had op hun longfunctie. Dit zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen.

Dit artikel is een bewerking van dit bericht verschenen op de Amerikaanse nieuwswebsite CF News Today.