Algemene Vergadering

Zoom | Brussel, BE

Normaal gezien had onze Algemene Vergadering moeten plaatsvinden op 28 maart. Omwille van het coronavirus was dit echter onmogelijk. Het blijft vandaag onmogelijk de impact van het coronavirus in de komende maanden in te schatten. Bovendien willen we de risico’s die komen kijken bij de organisatie van een fysieke bijeenkomst absoluut vermijden. Daarom hebben we besloten de Algemene Vergadering virtueel te laten plaatsvinden op zaterdag 5 september.

De agenda van deze Algemene Vergadering zal omwille hiervan bovendien beperkt worden tot het statutaire gedeelte. Het betreft:

  • Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering 30/03/2019 en van de nieuwe leden
  • Goedkeuring rekeningen en balans 1/1 tot 31/12/2019
  • Rapport van de revisor
  • Kwijting van de bestuurders
  • Voorstelling en goedkeuring budget 2020

De virtuele Algemene Vergadering zal van start gaan op zaterdag 5 september om 9u30. Ben je toegetreden of effectief lid, dan ben je van harte welkom om hieraan deel te nemen. Je kan je online inschrijven.

Ja, ik wil deelnemen aan de Algemene Vergadering

Ben je nog geen lid en wil je graag de Algemene Vergadering bijwonen, dan vind je op deze pagina meer informatie over hoe en wanneer je lid kan worden van de Mucovereniging.

Via de links hieronder vindt u de relevante informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering:

Omwille van privacyredenen kan de lijst met aanvragen voor nieuwe leden niet gepubliceerd. Deze kan worden ingekeken bij de Mucovereniging (Joseph Borlélaan 12, 1160 Brussel) van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 16u. Op aanvraag zal de lijst met aanvragen voor nieuwe leden mondeling worden meegedeeld tijdens de Algemene Vergadering zelf.