Hoorzitting Bureau van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG)