Er is een akkoord! Mucogeneesmiddel Kaftrio wordt terugbetaald.