Kaftrio: een boodschap van solidariteit uit Nederland