Secundair onderwijs

In het secundair onderwijs spreekt men van "studietoelagen" en kan je een bedrag krijgen tussen  € 130 en  € 1.152,99. In bepaalde gevallen, zoals internen die een 4e graad secundair onderwijs volgen, kan de studietoelage zelfs gaan tot € 3.126,12. Voorwaarde is dat je secundair onderwijs volgt in een door de Vlaamse gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde school en het gezinsinkomen een bepaalde grens niet overschrijdt.  Ook studenten deeltijds secundair onderwijs kunnen een toelage krijgen.
Je hebt recht op een studietoelage tot en met het schooljaar waarin je 22 jaar wordt. Als je les volgt in het buitengewoon onderwijs of de 4de graad van het beroepssecundair, dan geldt deze leeftijdsgrens niet.

Als een leerling twee schooljaren na elkaar 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is, dan verlies je voor het tweede jaar je studietoelage. Zorg er dus voor dat je bij afwezigheid omwille van muco de nodige attesten aflevert!