School via internet

Bednet

Kinderen met muco hebben recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Via dit systeem kunnen kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, ongeval of operatie, toch de lessen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van maken.  Bednet is gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft. De VZW werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School en Ziek, en de ziekenhuisscholen.

Via Bednet is je kind mee met de les, en al de rest. Bednet wil enerzijds de leerachterstand beperken door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn.

Met vragen hieromtrent kan je terecht bij Bednet (www.bednet.be).