Onderwijs aan huis

Tijdelijk onderwijs aan huis

Elke lagere en secundaire school moet, als de ouder dit aanvraagt, gratis ‘Tijdelijk onderwijs aan huis’ (TOAH) voorzien voor kinderen met een chronische ziekte. Een leerkracht aangesteld door de school komt je kind dan tot 4 uur per week thuis les geven. Dit geld voor kleuters vanaf 5 jaar tot en met het einde van het middelbaar onderwijs.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Langdurig of chronisch ziek zijn
  • Op minder dan 10 km van de school verblijven (woon je verder dan is de school niet verplicht om TOAH te organiseren)
  • Een medisch attest hebben van de behandelende geneesheer

Langdurig ziek betekent dat je kind meer dan 21 kalenderdagen na elkaar afwezig is door ziekte (weekends en vakantiedagen tellen ook). Chronisch ziek betekent dat je kind een terugkerende behandeling, van meer dan 6 maanden, ondergaat en daarom telkens een korte periode niet naar school kan komen.

Hoe aanvragen?

Op de website van Onderwijs Vlaanderen kan je het juiste aanvraagformulier downloaden of je kan dit aanvragen bij je school. Het eerste deel van het formulier moet je zelf invullen, eventueel met de hulp van de schooldirectie, het tweede deel moet ingevuld worden door de huisarts of behandelende specialist.

In de praktijk...

De school is onder bovenstaande voorwaarden verplicht om dit thuisonderwijs te organiseren, maar het is niet altijd even gemakkelijk in de praktijk. Soms horen wij van ouders dat de school geen thuis-leerkracht(en) vindt. Vanaf 1 september 2009 is er door de wetgever een extra mogelijkheid gecreëerd om het tekort aan onderwijsverstrekkers op te vangen. Zo kunnen onder andere (brug)gepensioneerden voor een bepaalde periode weer in actieve dienst treden en betaald worden op basis van de diensten die zij vóór hun pensionering gepresteerd hebben. Je school kan ook de thuisopdracht laten uitvoeren door een van de huidige leerkrachten, waarbij de bijkomende prestaties als overwerk of als bijbetrekking worden beschouwd, of personeelsleden die bepaalde verlofstelsels genieten... opnieuw in actieve dienst laten treden.
Ouders kunnen ook, indien de school aangeeft dat zij niemand vinden, zelf een leerkracht voordragen aan de school. Als deze persoon pedagogisch de juiste kwalificaties heeft, kan de school niet weigeren om deze aan te stellen.  

Meer informatie?

Surf dan even naar de website van Tijdelijk Onderwijs aan Huis