Muco = grotere gezinslast!

Om een studietoelage of -financiering te ontvangen, mag het gezin niet meer dan een bepaald bedrag verdienen, afhankelijk van het aantal personen ten laste op 31 december van het lopende schooljaar (bijv. 31 december 2018 voor het schooljaar 2018-2019).  Deze personenlast binnen een gezin wordt uitgedrukt in punten. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de inkomensgrens voor een school- of studietoelage. Elke persoon die fiscaal ten laste is in het gezin, telt voor één punt.

Kinderen met muco, met een erkende handicap, tellen voor twee, net als studenten hoger onderwijs (vanaf de 2de student krijg je telkens een punt bij). Een gezinshoofd met muco telt als één persoon ten laste. De juiste inkomensgrenzen per "leefeenheid" vind je in de brochures die je bij de betrokken diensten, via de site www.studietoelagen.be en soms ook bij je school kan aanvragen.  Twijfel je of je recht hebt, dien dan toch een aanvraag in, want het loont echt de moeite!