M-decreet

Vanaf het schooljaar 2015-2016 werd geleidelijk het M-decreet ingevoerd binnen het onderwijs. ‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het is echter niet mogelijk om zomaar te zeggen of muco leidt tot deze of gene ondersteuningsvorm vanuit dit nieuwe decreet. Een medische problematiek kan niet automatisch tot een vorm van ondersteuning leiden. Of er ondersteuning komt is afhankelijk van de analyse die het CLB maakt, in samenspraak met alle partners en welke eventuele bijkomende problematiek er nog aanwezig is.