Kleuteronderwijs

Zeven instapdagen voor kleuters

In het reguliere kleuteronderwijs kunnen kleuters tussen 2,5 en 3 jaar enkel op vaste momenten, de zogenaamde ‘instapdagen’, in het schooljaar ‘instappen’. Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Starten kan op de eerste schooldag na elke vakantie, op de eerste schooldag van februari of de eerste schooldag na het Hemelvaartweekend. Deze laatste mogelijkheid kan voor kinderen met muco interessant zijn omdat er dan meestal minder infecties de ronde doen in vergelijking met de winterperiode.

Vanaf 3 jaar mogen kinderen op eender welke schooldag starten in de kleuterklas. De instapdata gelden voor hen niet.

Op de website van Vlaanderen.be kan je de instapdatum van je kind berekenen.