Kleuter -en lager onderwijs

Voor het kleuteronderwijs kan je max € 93,21 toelage krijgen, voor de lagere school kan je € 104,86 tot € 157,29 per jaar krijgen. De inkomensgrenzen voor het lager-, secundair en hoger onderwijs zijn gelijkgesteld. Als een kleuter een schooltoelage krijgt, zal deze later als leerling en student dus ook een toelage ontvangen, als er niets veranderd is aan de inkomenssituatie binnen het gezin.