Hoger onderwijs

In het hoger onderwijs is er sprake van "studiefinanciering". Deze studietoelage kan oplopen van € 256,33 tot € 2.380,89. Studenten op kot krijgen een nog hogere toelage (max  € 3.966,88).

Je hebt recht op een studiefinanciering als je:

  • Aan een erkende instelling studeert
  • Je opleiding erkend is en tot een diploma leidt (d.w.z. met een diploma-contract)
  • Je studietoelagekrediet nog niet is opgebruikt (max. 2 bachelorkredieten, 1 masterkrediet, 1 krediet voor een voorbereidingsprogramma, 1 krediet voor een schakelprogramma, 1 krediet voor een lerarenopleiding; een krediet wordt verspreid over verschillende academiejaren). Pas op: voor een bachelor-na-bachelor of master-na-master krijg je geen studiefinanciering!

Als je voor de eerste maal ingeschreven bent in het hoger onderwijs (met diplomacontract), dan heb je een (start-)studietoelagekrediet van 60 punten en een jokerkrediet van 60 punten. Je studietoelagekrediet kan nooit minder zijn dan 0 of meer dan 60.
Je kan je jokerkrediet gebruiken als je:

  • Één of meer opleidingsonderdelen bist
  • Je geen diploma haalde in een bepaalde opleiding en een andere opleiding wil gaan volgen
  • Je studiepunten vervallen zijn en je daarvoor een actualiseringsprogramma wil volgen
  • Voor een opleiding waar je al je krediet voor opgebruikte in het jaar dat je je diploma kan halen.

Het bedrag van de studiefinanciering hangt af van het inkomen en de gezinssituatie en de maximumtoelage is eerder uitzonderlijk (bvb. voor studenten die alleenstaande of gezinshoofd zijn zonder echt inkomen).  Maar de maximum inkomensgrens gaat tot boven de € 63.517,07, dus het loont altijd de moeite om een aanvraag te doen. Voor een gezinslid dat fiscaal als gehandicapt wordt beschouwd op 31 december van het lopende schooljaar krijgt het gezin één punt extra bij de bepaling van de inkomensgrenzen.

Problemen om je studies te betalen?

Ga dan zeker eens langs bij de studentenvoorziening of sociale dienst van je school. Ze kunnen je misschien een eigen studietoelage, een studielening of een overbruggingslening  (mocht je door omstandigheden tijdelijk en onverwacht meer kosten hebt) aanbieden. Ze kunnen waar nodig ook renteloze voorschotten op je studiefinanciering betalen. Dit kan nuttig zijn om de periode tussen het begin van het academiejaar en de ontvangst van de beurs te overbruggen.
Indien geen andere oplossing gevonden wordt kan onze Vereniging ook een voorschot geven.

Meer info?

Bel naar de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700 (elke werkdag tussen 9 en 19 uur) of surf naar www.studietoelagen.be.  Of neem contact met de Vereniging op.