Hoger onderwijs

Studeren én afstuderen aan een hogeschool of universiteit is zeker mogelijk als je muco hebt. De voorbije jaren studeerden heel wat jongeren met muco af als jurist, leerkracht, grafist, informaticus, fotograaf,… en wat je nog meer bedenken kan. Maar de ziekte en de gevolgen van de ziekte kunnen wel een invloed hebben op het studentenleven.

Voorzieningen voor studenten met muco

Als je muco hebt, heb je recht op een aantal maatregelen die de gevolgen van de ziekte en de intensieve behandelingen op het studeren kunnen compenseren. Zo is er de mogelijkheid van examenspreiding. Dat wil zeggen dat je, in overleg met je faculteit of professor, je examens kan afleggen op een tempo dat voor jou haalbaar is. Deze maatregelen kunnen echter verschillen per hogeschool, per universiteit, en zelfs per afstudeerrichting. Kijk dus zeker de reglementen na om te weten waar je recht op hebt. Vaak zal er ook een individueel statuut/contract opgesteld worden aan de hand van jouw specifieke noden.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) wil de toegang tot het hoger onderwijs voor iedereen verbeteren. Op hun website www.siho.be kan je onder meer de contactpersonen terugvinden van de sociale diensten van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen.

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Je hebt wellicht niet veel zin om op je hogeschool of universiteit meteen aan de grote klok te hangen dat je muco hebt, maar toch is het geen slecht idee om hierover te praten met iemand van de sociale dienst of studentenbegeleiding. Misschien lukt het je wel om je studies aan het gewone ritme af te maken maar sowieso neemt je behandeling toch een pak tijd in beslag die andere studenten aan iets anders kunnen besteden. En je zal je misschien toch eens een dagje wat minder voelen… Heel vervelend  als je een opdracht moet indienen of een test hebt, nog vervelender als je examens hebt. Als ze op je school of universiteit dan op de hoogte zijn dat je muco hebt, kan er gemakkelijker naar een oplossing gezocht worden. Je hoeft dan ook geen onnodige tijd en energie te investeren in het verbergen van je muco en behandeling. Het zou ook zonde zijn als je met een mooi diploma kan pronken maar dat dit ten koste ging van je gezondheid! Met de nodige openheid en communicatie kan naar een gezond evenwicht gezocht worden. Maar dit is niet altijd altijd even gemakkelijk. ‘Je bent immers jong en je wilt wat…’

Wil je hierover eens met een andere student met muco van gedachten wisselen, dan brengen wij je graag in contact. Of heb je graag dat iemand van de Vereniging eens langskomt of met je meegaat voor een gesprek met je hogeschool of unief, neem dan zeker met ons contact.