Hoe aanvragen?

Je kan je aanvraag indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar (bijv. 1 juni 2018 voor het schooljaar 2017-2018). Hoe sneller je je aanvraag natuurlijk indient, hoe sneller je de toelage uitbetaald krijgt. Je kan je documenten op verschillende tijdstippen indienen, maar volledige aanvragen (met alle nodige documenten) worden het snelst behandeld en uitbetaald. Je hoeft maar 1 aanvraagdossier in te dienen voor alle gezinsleden samen.

De formulieren kan je afhalen op het secretariaat of de studentendienst van je school of universiteit en op de website www.studietoelagen.be. Je kan je aanvraag indienen via deze site, met een elektronische identiteitskaart  en kaartlezer of opsturen naar:

Afdeling studietoelagen

Hendrik Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15

1210 Brussel

 

Pas op: gezinnen die vorig jaar al een aanvraag indienden, krijgen niet meer automatisch een nieuw voorgedrukt gezinsdossier.