Basisonderwijs

Kosteloos basisonderwijs?

In principe moet het basisonderwijs kosteloos zijn. Sinds 2007 is bij wet bepaald dat lesmateriaal -  zoals schriften, schrijfgerief, werkboeken, atlas, meetmateriaal, rekenmachine,… - voor alle kinderen van de lagere school gratis moet zijn omdat deze noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen. Wel moet je zelf nog zwemgerief, een boekentas en een pennenzak bekostigen.

Scholen uit het basisonderwijs organiseren heel wat activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar die het leren leuker maken voor de kinderen. Om de kostprijs van deze activiteiten te begrenzen, voerde men enkele jaren terug de maximumfactuur in. Dat is het maximumbedrag dat een school aan de ouders mag doorrekenen. Vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt voor alle kleuters 1 maximumbedrag, namelijk € 45. Voor kinderen in de lagere school geldt een maximumbedrag van € 85 per leerjaar.  Het maximale bedrag dat de school mag aanrekenen voor meerdaagse uitstappen gespreid over de zes lagere schooljaren ligt op € 410.

Meer info via www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten.