Waarvoor kan je bij ons terecht?

Een luisterend oor en een helpende hand

Je kan met al je vragen, zorgen, ervaringen, ideeën met betrekking tot muco en leven met muco terecht bij onze familiemedewerkers. Zij staan tot je dienst via telefoon, bij hun bezoeken aan je mucocentrum, via email en facebook. Je kan ook altijd een afspraak maken voor een gesprekje bij je consultatie of opname in het ziekenhuis of voor een ontmoeting op het secretariaat in Brussel of bij jou thuis.

Informatie over muco en leven met muco

 • Muco
 • Behandeling en zorg
 • Terugbetaling van behandeling en medicatie
 • Bijkomende kinderbijslag en tegemoetkomingen
 • School, werk, sport- en vrijetijdsbesteding
 • Alles wat direct of indirect te maken heeft met leven met muco in je gezin

Informatie voor school, leerkrachten en klasgenoten

In de rubriek "School & muco" vind je allerlei materiaal dat je kan gebruiken om de school te informeren rond muco.

Bestellen van voeding en medisch materiaal

 • Bestellen van aerosol- en kinesitherapiemateriaal
 • Bestellen van calorierijke voeding (drankjes en sondevoeding)
 • Adressen van gespecialiseerde zorgverstrekkers en hulp in je regio

Klik hier voor meer informatie.

Financiële steun

Onze familiemedewerkers kunnen samen met jou opzoeken of je alle financiële tegemoetkomingen en tussenkomsten geniet waarop jij of je kind recht hebt.

Omdat we weten dat het, zelfs met de in ons land voorziene tegemoetkomingen voor mensen met een medische zorgvraag zoals muco, vaak moeilijk blijft om alles te betalen, voorziet onze vereniging een aantal financiële steuntjes. Je kan hierover ook meer lezen op de pagina "Onze financiële steun".

Soms kunnen de mucokosten te zwaar doorwegen in het gezinsbudget. Voor wie het financieel moeilijk heeft, kunnen we tussenkomen in allerlei kosten die te maken hebben met muco en de zorg en behandeling.

 • Behandelingskosten (ziekenhuis, consultaties, kiné, aankoop medicatie of medisch materiaal)
 • Juridische bijstand
 • Sociale kosten (onderwijs, voeding, ...)

Hiervoor kan een aanvraagformulier, waarop de kosten en inkomsten van het gezin aangegeven worden, ingevuld worden, eventueel met behulp van de sociaal werker van het ziekenhuis.

Een aantal mucokosten zijn te duur voor elke Belg met een normaal inkomen. Daarom komt onze vereniging tussen in de opleg van volgende kosten voor alle mucopatiënten die dit aanvragen:

 • Transplantatie
 • Sondevoeding
 • Psychotherapie
 • IVF

Sociale fondsen voor mensen met muco, om een leuk of sportief project te realiseren

In de loop der jaren werden een aantal fondsen opgericht om mensen met muco een financieel steuntje te geven bij de realisatie van bepaalde wensen en projecten. Al die fondsen hebben de bedoeling om je de kans te geven eens van iets extra te kunnen genieten.

Je kan jaarlijks een aanvraag indienen bij de vereniging voor:

 • Kindermucofonds
 • JOVOfonds voor mensen met muco vanaf 18 jaar
 • Sportfonds voor kinderen met muco
 • Mucosportfonds voor 18plussers

Jongeren en volwassenen die een unieke wens of project hebben, kunnen een steuntje vragen aan het Dispauxfonds.

Daarenboven kan je bij het VOSOG-vakantiefonds van Mucoscouting (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) steun vragen voor een vakantieproject van een kind met muco tot 18 jaar.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende fondsen en de aanvraagformulieren.

En nog veel meer diensten met en voor mensen met muco en families...

 • Samenwerking met en ondersteuning van de mucocentra
 • Ondersteuning van de thuiskinesitherapie
 • Belangenverdediging
 • Steun aan het wetenschappelijk onderzoek
 • Europese samenwerkingsprojecten
 • Muco bekend maken bij het brede publiek