Studeren

Voorzieningen voor studenten met muco

Wanneer je muco hebt, heb je recht op een aantal maatregelen die de gevolgen van de ziekte en de intensieve behandeling op het studeren kunnen compenseren zoals bijvoorbeeld:

  • examenspreiding. Dat wil zeggen dat je, in overleg met je prof of de ombuds, je examens kunt afleggen op een tempo dat voor jou haalbaar is.
  • deeltijds studeren omwille van medische redenen behoort ook vaak tot de mogelijkheden.
  • sommige universiteiten en hogescholen bieden ook extra omkadering aan om het kotleven "mucovriendelijk" te maken. Denk hierbij aan aangepaste faciliteiten, medestudenten waar je indien nodig een beroep kan op doen,...

Maar al die voorzieningen verschillen per hogeschool en universiteit en soms zelfs per departement. Hoe weet je nu waar je recht op hebt? Surf zeker naar de website van de hogeschool of universiteit en lees ook het reglement van je onderwijsinstelling na. Daarin staat meestal wel wat kan en wat niet. Veel hogescholen en universiteiten beschikken vandaag over een dienst "studeren met een functiebeperking" die jou graag verder helpt. Soms stellen ze een individueel statuut of contract op aan de hand van gesprekken die ze met je hebben.

Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) (vroeger bekend als VEHHO) wil de toegang tot het hoger onderwijs voor iedereen verbeteren. Op hun website hebben ze onder andere een lijst van verschillende aandoeningen waarbij vermeld staat waar de lectoren rekening mee moeten houden en een brochure waarin alle sociale diensten van de hogescholen en unief worden opgesomd.

Zeg ik het of zeg ik het niet?

Je hebt misschien niet veel zin hebt om op je hogeschool of unief aan de grote klok te hangen dat je muco hebt. Toch is het een goed idee om hierover te praten met iemand van de sociale dienst of studentenbegeleiding.

Misschien slaag je erin je studies aan het gewone ritme afmaken. Zonder een antibioticakuur, zonder verblijf in een ziekenhuis. Maar je behandeling neemt toch veel tijd in beslag die andere studenten aan iets anders kunnen besteden. En je zult je misschien toch eens een dagje wat minder voelen. Heel vervelend als je een belangrijke taak op tijd moet afgeven of een toets hebt. Nog vervelender als dit net tijdens de examens gebeurt.

Als je school of unief weet van je muco, kan er gemakkelijker naar een oplossing gezocht worden. Je moet dan ook geen onnodige tijd en energie investeren in het verbergen of camoufleren van je muco en behandeling. Het zou ook zonde zijn als je met een mooi diploma kan pronken dat je in recordtempo behaalde, maar dat dit ten koste is gegaan van je gezondheid.

Met de nodige openheid en communicatie kan naar een gezond evenwicht gezocht worden. Maar dit is niet altijd even gemakkelijk ... 'Je bent immers jong en je wil wat ...' Wil je hierover praten, dan kunnen wij je in contact brengen met een andere student met muco of iemand die onlangs zijn of haar studies beëindigde. Ondervind je weinig openheid en begrip van jouw school of krijg je het alleen niet goed uitgelegd, dan kan iemand van de vereniging ook altijd langskomen of met je meegaan voor een gesprek met de studiedienst, een prof of de directie.