Nieuws

Inkomenvervangende en/of integratietegemoetkoming? Opgepast!

Sommige wijzigingen in je situatie kunnen een grote impact hebben op je inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (en tevens ook op de hieraan gelinkte sociale voordelen). Omdat we merken dat mensen niet weten dat ze hiervan bij de FOD Sociale Zekerheid melding moeten maken of het soms vergeten, sommen we hier nog eens de belangrijkste aandachtspunten op.
Je inkomen stijgt of daalt

Een gezellige familiebijeenkomst in Zelzate

Na een jaartje schipperen organiseert het team van Muco Waasland op zaterdagnamiddag 25 november in Zelzate opnieuw een Oost-Vlaamse bijeenkomst voor families van mensen met muco. Bij een kop koffie en wat lekkers kan je een boeiende voordracht volgen, andere families ontmoeten en ervaringen met elkaar uitwisselen. 

Laat de temperatuur stijgen tijdens de Warmste Week

Ook dit jaar kan Vlaanderen zich verwarmen aan Music for Life. Studio Brussel organiseert van 18 tot 24 december 2017 wederom de Warmste Week, en dit keer in Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. De Mucovereniging is, net zoals de voorbije jaren, één van de goede doelen die kunnen gesteund worden. Op dit ogenblik staan er reeds een aantal acties op stapel. Van concerten en spektakels over knusse wandelingen en gezellige bars tot koekjesverkopen door de allerkleinsten.

SCHOOL & MUCO : INFORMATIE VOOR EEN GOEDE OMKADERING VAN JE KIND

Het nieuwe schooljaar ging zonet van start en voor een aantal kinderen gaat dit gepaard met heel wat veranderingen: nieuwe klasgenoten, verschillende leerkrachten of zelfs een andere school. In deze context zijn informatie over muco en goede afspraken vaak nodig om je kind goed te laten omkaderen en om ervoor te zorgen dat de behandeling ook tijdens het schooljaar onder optimale omstandigheden kan verdergezet worden.

Commissie Welzijn Volksgezondheid en Cultuur neemt resolutie over neonatale screening aan

Gisteren nam de commissie voor Welzijn volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie aan over de invoering van neonatale screening voor mucoviscidose. Vijf parlementsleden van verschillende partijen, Elke Van den Brandt, Caroline Croo, Bart Van Malderen, Cindy Franssen en Freya Saeys, vragen via het resolutievoorstel aan de Vlaamse Regering om nog voor het einde van de huidige bestuursperiode over te gaan tot de invoering van een screeningsprogramma voor muco.

Music for Life voor Mucocentrum Gent

SpotIT organiseert in het kader van Music for Life 5 sessies in Vlaanderen. De opbrengsten van deze sessies gaan integraal naar MucoGent via Music for Life. 

 

Slotactie petitie neonatale screening in het Vlaams Parlement

Op 11 oktober om 13u30 sluit de Mucovereniging haar petitieactie voor de invoering van neonatale screening op mucoviscidose af in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. Deze petitie was een groot succes: meer dan 24.000 mensen zetten hun handtekening om een krachtig signaal aan onze politici te geven dat er nu snel werk moet worden gemaakt van neonatale screening.

Manneken Pis viert 50e verjaardag Mucovereniging!

Zoals jullie al weten, viert de Mucovereniging in 2016 haar 50ste verjaardag. Dit proberen we op allerlei manieren in de aandacht te brengen, en binnenkort krijgen we daarbij een grote ‘kleine’ helper! Manneken Pis wordt op woensdag 4 mei voor een dag in een mucokostuum gestoken. Onze groene mucokleur en ons logo zullen zichtbaar zijn in het hartje van Brussel. Deze gelegenheid willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Kom naar de slotactie van Muco en Tour!

Van 25 tot en met 30 april doorkruisen vertegenwoordigers van de mucogemeenschap het land per fiets en houden ze halt bij belangrijke symbolische plekken voor de mucozorg. Met Muco on Tour wil de Mucovereniging tonen dat de goede zorgen die mensen met muco in ons land krijgen enkel mogelijk zijn dankzij verschillende partners én de goede samenwerking tussen de verschillende actoren op het terrein.