Behandeling van de ademhalingsproblemen

De behandeling van de luchtwegen heeft drie doelen:

  • de luchtwegen vrijmaken van slijm
  • infecties voorkomen of behandelen
  • bijdragen tot een optimale ademhaling

Chronische infecties vormen de voornaamste oorzaak van een verslechterde gezondheidstoestand en longschade bij mensen met muco. De methodes voor het behandelen en voorkomen van dergelijke infecties vormen dan ook een heel belangrijk onderdeel van de strijd tegen mucoviscidose. De meeste van die infecties kunnen tegenwoordig doeltreffend worden bestreden als op tijd met de juiste behandeling wordt gestart, zelfs infecties veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa, de bacterie die het vaakst chronische infectie veroorzaakt bij muco.

Preventieve maatregelen, opsporing en een vroegtijdige behandeling zijn essentieel.