Testament en duo-legaat

Mucoviscidose overwinnen. Zou dat niet het ideale geschenk zijn voor onze toekomstige generaties?

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in België. Elke dag moeten meer dan 1270 kinderen, jongeren en volwassenen met muco zich intensief behandelen tegen het taaie slijm dat hun ademhaling en spijsvertering belemmert.

De Mucovereniging ijvert voor de toegang tot de beste zorgen voor alle patiënten. Dit door hen te informeren, financieel en logistiek te ondersteunen en actief het wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Bied samen met ons een beter en langer leven aan kinderen met mucoviscidose. Uw erfenis maakt wel degelijk het verschil!

Neem contact op met Karine Van Baren ([email protected] - tel 02 663 39 08) voor meer informatie. Discretie wordt verzekerd.

 

Wat is het principe van een duolegaat?
Het duo-legaat is een mechanisme dat bestaat uit het nalaten van een deel van zijn vermogen aan één of meer van zijn erfgenamen (legatarissen) en het andere deel aan een vereniging die niet zwaar belast is op successierechten (zoals de Mucovereniging), op voorwaarde dat deze vereniging de volledige successierechten betaalt. De legataris zal dus de netto-opbrengst van de erfenis ontvangen en zal geen successierechten meer moeten betalen, aangezien de Mucovereniging dat doet. Dit is heel interessant bij verre verwanten.
Als u voor een duolegaat in het voordeel van de Mucovereniging kiest, zal dat voordeliger zijn voor de erfgenamen, aangezien hun netto-aandeel hoger zal zijn.
Dankzij de verminderde successierechten voor goede doelen, is die vergoeding veel minder dan het bedrag dat u normaal aan de staat moet laten. U laat dus een veel groter bedrag na om te verdelen, dat zowel voordelig is voor uw erfgenamen, als voor de Mucovereniging. Er zijn verschillende manieren om van dit verlaagde tarief te genieten, maar dat hangt allemaal af van uw persoonlijke situatie.

Hoe werkt dit duolegaat in de praktijk?
Als u kiest voor een duolegaat, kan u bijvoorbeeld een deel van uw vermogen overdragen aan de Mucovereniging, en het andere deel aan uw erfgenamen. Deze techniek kan fiscaal interessant zijn als u iets wil nalaten aan een persoon die verhoogde successierechten moet betalen.

Bijvoorbeeld?
• Stel, u laat € 200.000 na aan uw neef. Zonder het duo-legaat in het voordeel van de Mucovereniging te gebruiken, zal deze € 140.000 aan successierechten moeten betalen (70%). Uw neef zal € 60.000 netto aan deze erfenis overhouden.
• Als u toch gebruik maakt van het duo-legaat, en u beslist om € 100.000 aan de Mucovereniging na te laten en € 100.000 aan uw neef, dan ontvangt uw neef € 100.000 netto (en dus € 40.000 meer dan zonder het gebruik van een duo-legaat). Na aftrek van de successierechten (die verschillen naargelang de regio), zou er tot € 38.000 kunnen overblijven voor de Mucovereniging.

Opgelet, dit gaat over een zeer algemeen voorbeeld, alles hangt af van de relatie tussen de erflater en de erfgenaam. Er moet altijd een nauwkeurige berekening gemaakt worden, maar ook voor broers en zussen kan het duo-legaat voordelig zijn. Voor erfgenamen in rechte lijn, is het duo-legaat handig als de erfenis hoger is dan € 175.000.

Meer informatie?
U begrijpt dat elke situatie anders is, we kunnen u alleen maar aanraden om u te laten adviseren. Neem contact op met uw notaris of neem –in alle discretie- contact op met ons, om samen op zoek te gaan naar het meest interessante voor u en uw erfgenamen (Karine van Baren, verantwoordelijke Legaten, [email protected] of 02/663 39 08).