Onze rekeningen

Vele sympathisanten zamelen geld in voor de Mucovereniging. Wil jij hier ook aan meewerken? Hou dan rekening met de volgende elementen:

  • alle sympathisanten zijn bij ons bekend
  • elke sympathisant heeft een officieel bewijs van de Mucovereniging dat hij/zij moet kunnen tonen
  • alle acties/evenementen worden op www.muco.be aangekondigd
  • al onze producten dragen het logo van de Mucovereniging of vermelden muco(viscidose)

Heb je een collecte gedaan of wil je giften van derden overmaken op onze rekening?

  • noteer de naam, het adres en het bedrag van de schenker
  • stort per schenker het giftbedrag op onze rekening BE62 5230 8010 1261
  • schrijf in de mededeling: 'naam schenker + evenement'
  • wij zorgen voor het fiscaal attest het eropvolgende jaar in maart

Opgelet: opbrengsten van acties mogen niet meer als een globaal bedrag worden gestort als er fiscale attesten worden gevraagd. Elke storting waarvoor een fiscaal attest wordt gevraagd moet afzonderlijk op onze rekening BE62 5230 8010 1261verschijnen.

 

Een overzicht van onze rekeningen

Een vereniging zoals de onze mag zich gelukkig prijzen met haar vele vrijwilligers en actiegroepen. Zonder jullie steun zouden wij immers niet altijd kunnen klaarstaan voor de kinderen, jongeren en volwassenen met muco.

We zijn op vele vlakken actief: steun aan families, sociale fondsen voor patiënten, wetenschappelijk onderzoek, verkoop pralines, wenskaarten, ...

Onze vereniging beschikt over een aantal muco-rekeningen, gekoppeld aan bepaalde campagnes en lokale actiegroepen, om dit alles goed te kunnen opvolgen.

Aangezien deze nummers niet altijd even goed gekend zijn, geven we hieronder graag een overzicht:

 

Algemeen rekeningnummer:(ook voor acties)
BE62 5230 8010 1261

 

Postrekeningnummer:
BE73 0000 8168 0060

Giften voor wetenschappelijk onderzoek:
BE51 5230 8010 1362

Regionale actiegroepen:
BE02 2200 2322 2240: ACMA actiegroep regio Antwerpen
BE44 2800 2120 5045: actiegroep West-Vlaanderen
BE45 7464 0371 8189: actiegroep Roeselare
BE71 0015 9322 2269: actiegroep Liège
BE04 0016 3421 0631: Muco Hoopt
BE92 9791 4506 5323: Run for Air (20km door Brussel)
BE69 7512 0712 7978: actiegroep Brugge

Rekeningnummers voor specifieke (of gerichte) giftenacties (mailings, ...)

BE80 7775 9634 6477
BE78 0013 0573 5386

Daarnaast wordt soms nog tijdelijk een extra actierekening geopend, om de giften en inschrijvingen voor een welbepaalde actie op te volgen. U kan altijd navragen wat het juiste rekeningnummer is van een actie of campagne die u wil steunen via [email protected] of 02/66 33 909.