Hoe besteden we je geld?

Solidariteit blijft het meest effectieve wapen tegen mucoviscidose

Solidariteit zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en volwassenen met mucoviscidose de beste zorgen krijgen. De Mucovereniging gebruikt uw financiële steun om haar taken naar behoren te kunnen uitvoeren:

  • ondersteunen van patiënten en hun families
  • financiële, psychosociale en logistieke steun bieden aan patiënten en hun families
  • informatie verstrekken aan patiënten, scholen, professionelen en aan het grote publiek
  • belangenverdediging van de patiënten
  • steun aan het wetenschappelijk onderzoek

Als donateur of sympathisant heb je uiteraard het recht om te weten waar het ingezamelde geld aan wordt besteed. Transparantie is voor ons heel erg belangrijk!

Hieronder vind je alvast de inkomsten en uitgavenstaat van het laatste boekjaar terug. Meer info over de besteding van de fondsen vind je hier. Wens je meer informatie over de rekeningen? Neem dan contact op met Joseph via Joseph@muco.be of 02/675 57 69.

Bekijk hier de inkomsten en uitgaven van het laatste boekjaar en onze budgetten 2018. Via deze link vindt u ook de begeleidende commentaar bij de jaarrekening en de grafieken

Jaarlijks publiceren wij ook een jaarverslag. De meeste recente versie hiervan dateert uit 2018 (informatie met betrekking tot 2017) en kan u terugvinden via deze link


De Mucovereniging is tevens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) die waarborgen van morele kwaliteit van de fondsenwerving en van doorzichtigheid van de rekeningen biedt. De Mucovereniging vzw onderschrijft de Ethische Code van de VEF.

 

 

De Mucovereniging is lid van Donorinfo. Bekijk hier onze fiche.

 

 

 

Fiscaal attest

De Mucovereniging heeft het recht om fiscale attesten op te maken voor giften die op jaarbasis € 40 of meer bedragen. Elk jaar versturen we automatisch de fiscale attesten eind maart, zodat je voldoende tijd hebt voor je belastingaangifte. Heb je geen attest ontvangen of staat er een fout op? Contacteer dan Catherine via catherine@muco.be of 02/613 27 12.