Vlaams Parlement stemt resolutie invoering neonatale screening

donderdag, december 22, 2016

Vandaag nam het Vlaams Parlement een resolutie aan rond de invoering van neonatale screening voor mucoviscidose. Nu de stemming van de resolutie achter de rug is, hoopt de Mucovereniging dat de laatste rechte lijn naar de daadwerkelijke invoering van neonatale screening op mucoviscidose eindelijk is ingezet.

Vijf parlementsleden van verschillende partijen (Elke Van den Brandt (Groen), Caroline Croo (N-VA), Bart Van Malderen (sp.a), Cindy Franssen (CD&V) en Freya Saeys (Open VLD)) vragen via het voorstel aan de Vlaamse Regering om nog voor het einde van de bestuursperiode over te gaan tot de invoering van een screeningsprogramma voor muco. Hun voorstel kreeg een brede parlementaire steun.

De Mucovereniging is al sinds lang vragende partij voor de invoering van neonatale screening op mucoviscidose. België is namelijk één van de weinige West-Europese landen waar pasgeborenen niet systematisch gescreend worden op deze ziekte. Nochtans zorgt neonatale screening ervoor dat kinderen met muco onmiddellijk toegang krijgen tot de kwaliteitsvolle zorg die onze gespecialiseerde ziekenhuizen aanbieden. Op deze manier kan onherstelbare longschade vermeden worden en kunnen ze later optimaal genieten van gloednieuwe therapieën die muco een halt toeroepen.

Het beleidsvoorstel werd in 2010 al uitvoerig bestudeerd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Neonatale screening voor mucoviscidose kreeg toen een positief advies. Een jaar later vroeg de Mucovereniging aan de beleidsmakers om over te gaan tot de invoering van een systematisch opsporingsbeleid voor muco a.d.h.v. een petitie. De politieke wereld bleef toen echter stilstaan.

In oktober 2016 diende de Mucovereniging een tweede petitie in bij het Vlaams Parlement om het dossier terug op de agenda te zetten. Meer dan 25.000 handtekeningen werden verzameld. De vereniging hoopt nu dat deze resolutie de laatste rechte lijn naar de implementatie van dit beleidsvoorstel inzet.