Vervoerskosten en muco: wat moet ik weten?

maandag, oktober 30, 2017

Niet iedereen heeft het geluk om in de onmiddellijke omgeving van zijn of haar mucocentrum te wonen. Voor de meeste mensen brengt een bezoek aan het ziekenhuis nu eenmaal bepaalde reiskosten met zich mee. Sommige van deze verplaatsingskosten kunnen echter terugbetaald worden. Omdat we merken dat mensen zich vaak moeilijk kunnen oriënteren in deze wirwar van regelgeving en tegemoetkomingen, trachten we jullie hierbij de nodige handvaten aan te reiken zodat jullie gebruik kunnen maken van de bestaande mogelijkheden om een tussenkomt te verkrijgen.


Vervoer met je eigen wagen
Kinderen met muco (tot 18 jaar) kunnen beroep doen op een tussenkomst in de reiskosten van hun hoofverblijfplaats naar het mucocentrum. Deze vergoeding bedraagt 0,25 euro per km. Om op deze tussenkomst een beroep te kunnen doen, volstaat het om een specifiek document met de data van de reizen en de handtekening van je mucoarts in te dienen bij jouw ziekenfonds.
Voor volwassen wordt er helaas geen wettelijke tegemoetkoming voorzien voor verplaatsingen die je zelf uitvoert als onderdeel van je mucobehandeling. Soms kan het ziekenfonds toch tussenkomen via de aanvullende verzekering, maar dit gebeurt dan meestal in het kader van zeer specifieke situaties (bv. transplantaties). Deze tussenkomsten verschillen echter van mutualiteit tot mutualiteit en bovendien zijn er ook nog eens verschillen tussen diverse regio’s. Bij vragen hierover neem je dus best even contact op met je ziekenfonds.

Dringend-ziekenvervoer
Dringend ziekenvervoer wordt altijd aangevraagd via de dienst 112 (oproepcentrale). Bij dit soort vervoer is een dringende medische tussenkomst noodzakelijk. Enkel erkende ambulancediensten kunnen dit uitvoeren. De verplichte ziekteverzekering betaalt de helft van deze vervoerskosten terug. Voor vervoer dat niet via de dienst 112 aangevraagd wordt (= “niet-dringend ziekenvervoer”), gelden er dus andere regels en is er geen wettelijke tussenkomst voorzien.
Niet-dringend ziekenvervoer
Bij niet-dringend ziekenvervoer dien je voorafgaandelijk te beslissen of het vervoer zittend of liggend dient te gebeuren. De prijzen kunnen verschillen naargelang het type vervoer dat je nodig hebt. Vaak is liggend ziekenvervoer duurder doordat dit hand in hand gaat met de medische begeleiding van een zorgverlener. Indien er geen medische begeleiding nodig is, dan kan je best beroep doen op een aantal specifieke diensten bv. minder mobielen centrales, vervoer dat aangeboden wordt door je ziekenfonds, …
Via de aanvullende verzekering komen ziekenfondsen vaak tussen in de kosten van niet-dringend ziekenvervoer. Voor ieder ziekenfonds gelden echter andere terugbetalingsvoorwaarden en bovendien zijn er ook nog eens verschillen tussen diverse regio’s. Je bespreekt dit dus best even op voorhand met een medewerker van jouw ziekenfonds.