SCHOOL & MUCO : INFORMATIE VOOR EEN GOEDE OMKADERING VAN JE KIND

woensdag, september 13, 2017

Het nieuwe schooljaar ging zonet van start en voor een aantal kinderen gaat dit gepaard met heel wat veranderingen: nieuwe klasgenoten, verschillende leerkrachten of zelfs een andere school. In deze context zijn informatie over muco en goede afspraken vaak nodig om je kind goed te laten omkaderen en om ervoor te zorgen dat de behandeling ook tijdens het schooljaar onder optimale omstandigheden kan verdergezet worden.

Ook de Mucovereniging wil hier graag een steentje toe bijdragen. Daarom bieden we een aantal hulpmiddelen aan om het schoolgaan met muco voor alle betrokken partijen zo aangenaam mogelijk te maken: het kind of de jongere met muco zelf, de ouders, het onderwijzend personeel, de klas- en schoolgenoten en de ouders van klasgenootjes.

Hieronder overlopen we nog even kort een aantal brochures die je via ons kan bestellen:

  • Voor het eerst naar school

+ hygiënefiche

(kleuter- en basisonderwijs; voor ouders)

 

  • Mucoviscidose: een spelfout (1)

+ hygiënefiche

(kleuter- en basisonderwijs; voor leerkrachten)

 

  • Mucoviscidose: een spelfout (2)

+ hygiënefiche

(secundair onderwijs; voor leerkrachten)

 

  • Mucovscoedose. Miekeviezedoze?!? Muco-watte? + hygiënefiche

(secundair onderwijs; voor klasgenoten)

Daarnaast hebben we ook heel wat materiaal ter beschikking dat door de leerkrachten gebruikt kan worden om in de klas op een interactieve en leuke manier aan de slag te gaan rond muco. Zo hebben we bv. een verhaaltje voor kleine kinderen, een koffer met voorwerpen waar kleuters mee kunnen spelen, een lessenpakket rond muco, aangepaste powerpointpresentaties, …

Ten slotte kan het ook interessant zijn om de ouders van de klasgenoten te informeren over muco. Misschien komt hun kind thuis met verhalen over de pilletjes van je kind, zien ze je kind eens hoesten, horen ze hier of daar iets… Dan is het belangrijk dat zij over de juiste info beschikken zodat ze niet onwetend antwoorden op de vragen van hun kind (die dan misschien weer onwetende opmerkingen maakt t.o.v. zijn of haar klasgenoot met muco). Daarom kan je een gepersonaliseerde brief aanvragen voor de ouders van de klasgenoten (kleuter- en basisonderwijs). Hierin wordt muco op een juiste manier voorgesteld: een korte opsomming van de feiten zonder te dramatiseren.     

Ontvang je graag een gepersonaliseerde brief of is de leerkracht van je zoon/dochter geïnteresseerd  om in de klas rond muco te werken? Geef ons dan gerust een seintje via ken@muco.be , 02/61 32 719.