Inkomenvervangende en/of integratietegemoetkoming? Opgepast!

maandag, oktober 30, 2017

Sommige wijzigingen in je situatie kunnen een grote impact hebben op je inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming (en tevens ook op de hieraan gelinkte sociale voordelen). Omdat we merken dat mensen niet weten dat ze hiervan bij de FOD Sociale Zekerheid melding moeten maken of het soms vergeten, sommen we hier nog eens de belangrijkste aandachtspunten op.
Je inkomen stijgt of daalt
Als je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden met minstens 20% stijgt, dan ben je verplicht om dit mee te delen binnen de 3 maanden. Zo kan nagegaan worden of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je tegemoetkoming. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn. Breng je hen niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat ze je tegemoetkoming of een deel van je tegemoetkoming zullen terugvorderen.

Als je inkomen of dat van je huishouden daalt, dan kan je een nieuwe administratieve (!) aanvraag/herziening doen. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn. Een daling van het inkomen betekent echter niet meteen dat je een hogere tegemoetkoming zal krijgen. In bepaalde gevallen kan je tegemoetkoming zelfs dalen. Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen, raden we je aan om een medewerker van de Mucovereniging of de FOD SZ te contacteren en eerst te vragen of het wel zinvol is om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Het soort inkomen verandert
Als je arbeidsinkomen vervangen werd door een vervangingsinkomen bv: een werkloosheids-vergoeding of een invaliditeitsuitkering van je ziekenfonds, dan moet je dit binnen de 3 maanden aan de FOD SZ meedelen. Er gelden immers andere cumulregels voor een arbeidsinkomen en een vervangingsinkomen. Concreet: een vervangingsinkomen laat zich moeilijker combineren met onder meer een integratietegemoetkoming.


Je gezinssituatie verandert

Wanneer je een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangt, word je ingedeeld in 1 van de volgende 3 categorieën:
• Categorie A: je woont samen met familieleden van de 1ste, 2de of 3de graad, dit zijn je ouders, kinderen, grootouders, broers of zussen, tantes en ooms, neven en nichten, …
• Categorie B: je woont alleen
• Categorie C: je bent gehuwd, je woont samen met iemand die geen familie is in de 1ste, 2de of 3de graad of je hebt een kind ten laste.
Wanneer een verandering in je woonsituatie leidt tot een verandering van categorie, dan kan dit een invloed hebben op je tegemoetkoming (bv. je verlaat het ouderlijk nest en je gaat alleen wonen, dan zal je inkomensvervangende tegemoet-koming, indien je een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt, stijgen.)
Veiligheidshalve doe je er goed aan om elke wijziging te melden: je gaat het huis uit en je gaat alleen wonen, je gaat samenwonen of huwt, je trekt opnieuw in bij je ouders, … Zo kan er niets mislopen en hoef jij niet te piekeren.
Je gezondheidstoestand gaat achteruit
Gaat je gezondheidssituatie erop achteruit, dan kan je een nieuwe aanvraag indienen en dan zal je “handicap” opnieuw geëvalueerd worden. Opgelet: een verslechtering van je gezondheidssituatie wil nog niet zeggen dat je een hogere tegemoetkoming zal krijgen. Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen raden we je aan om je mucoteam te contacteren en te vragen of het wel zinvol is om een nieuwe aanvraag in te dienen. Verbetert je gezondheidstoestand, dan moet je dit eveneens melden. Neem ook hier eerst contact op met je mucoteam of met Ken (ken@muco.be, 02/61 32 719) om te evalueren of dit zinvol is.