Aanvragen VOSOG-Vakantiefonds nog mogelijk tot 26 maart

dinsdag, maart 6, 2018

Het VOSOG-Vakantiefonds is opgericht op initiatief van vzw VOSOG (scouting voor volwassenen) in samenwerking met alle scouts- en gidsen-bewegingen van België en zet zich reeds jaren in voor kinderen met muco onder de naam ‘Mucoscouting’. Het wordt sinds 1995 beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Kinderen tussen 7 en 18 jaar kunnen een beroep doen op het VOSOG-fonds. Je kan een aanvraag indienen voor een jeugdbewegingsvakantie, zoals een scouts-, gidsen-, KLJ- of chirokamp. Sportkampen en taal- of andere stages komen niet in aanmerking. Daarnaast kunnen ook aanvragen ingediend worden voor gezinsvakanties.

Voorrang wordt verleend aan de oudste groepen (voorrang gaat naar 17-jarigen, vervolgens komen 16-jarigen aan de beurt, dan 15-jarigen, enz.) en kinderen die recht hebben op een studiebeurs of gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

De vakantie moet doorgaan in de periode van 1 januari tot 31 december 2018. De financiële ondersteuning per geselecteerd vakantieproject bedraagt per kind/jongere maximaal €300 voor een jeugdbewegings-vakantie en maximaal €200 voor een gezinsvakantie. Deze financiële steun kan de volledige kost van het project dekken of een aanvulling vormen op andere bronnen van financiering. Een aanvraag kan slechts worden ingediend voor één vakantieproject.

De aanvragen voor het fonds verlopen online via de website van de Koning Boudewijnstichting. Personen die liever niet met de computer werken, kunnen hun aanvraag doen via het contact center (02/500.45.55 of proj@kbs-frb.be) Let op: Alle aanvragen moeten voor 26 maart 2018 ingediend zijn.