Disclaimer


De Belgische Vereniging voor Strijd tegen Mucoviscidose (vzw-nummer 0408.938.142), hierna te noemen Mucovereniging, verleent u hierbij toegang tot www.muco.be publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Mucovereniging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.muco.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid


Mucovereniging spant zich in om de inhoud van www.muco.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op www.muco.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mucovereniging.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.muco.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.muco.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mucovereniging nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mucovereniging.
De inhoud van www.muco.be is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.
Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.muco.be op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.


Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.