Commissie Welzijn Volksgezondheid en Cultuur neemt resolutie over neonatale screening aan

Mercredi, Décembre 7, 2016

Gisteren nam de commissie voor Welzijn volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie aan over de invoering van neonatale screening voor mucoviscidose. Vijf parlementsleden van verschillende partijen, Elke Van den Brandt, Caroline Croo, Bart Van Malderen, Cindy Franssen en Freya Saeys, vragen via het resolutievoorstel aan de Vlaamse Regering om nog voor het einde van de huidige bestuursperiode over te gaan tot de invoering van een screeningsprogramma voor muco. Nu de stemming in de commissie achter de rug is, zal het voorstel nog voorgelegd moeten worden aan het voltallige Vlaamse parlement tijdens de plenaire vergadering.

Neonatale screening staat al sinds lang op het politieke verlanglijstje van de Mucovereniging. Daar bestaat een goede reden voor: de vroegtijdige opsporing van pasgeborenen met muco zorgt ervoor dat kinderen met muco vroegtijdig doorverwezen kunnen worden naar één van onze mucocentra. Zo kunnen groeiachterstand, ondervoeding en onherstelbare longschade vermeden worden. Vandaag leggen ouders en kinderen nog te vaak een diagnostische lijdensweg af vooraleer ze bij onze centra terechtkomen.


Ons beleidsvoorstel kende al lang een wetenschappelijke consensus en dankzij onze recente petitie slaagden we erin om aan te tonen dat neonatale screening ook een breed maatschappelijk draagvlak geniet. Het aannemen van deze resolutie binnen de commissie bewijst dat neonatale screening voor muco ook de nodige politieke steun geniet, over alle partijgrenzen heen.


Vanuit de Mucovereniging willen we graag nog alle ondertekenaars van onze petitie van harte bedanken. Jullie 25.000 stemmen werden door het parlement gehoord en zonder jullie inzet, zou deze vooruitgang onmogelijk geweest zijn. Het blijft, ondanks dit zeer positieve signaal, uiteraard nog belangrijk om erover te waken dat het resolutievoorstel nu nog in de praktijk wordt omgezet. Onze taak is dus nog niet volbracht en wij beloven alvast het nodige te doen om de verdere implementatie van dit levensbelangrijke dossier te bewaken.